niedziela, 9 maja 2010

Z WIOSENNEGO ZIELNIKA

gajowiec żółty


kokorycz pusta


przytulia/marzanka wonna


szczawik zajęczy


fiołek


gwiazdnica